11:04, 02/04/2020

Tinh giản chương trình học

Trên cơ sở hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với các cấp tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 1-4, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn cụ thể tới các phòng Giáo dục và Đào tạo, đơn vị trực thuộc và một số trường nghề.

Trên cơ sở hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với các cấp tiểu học, THCS, THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), ngày 1-4, Sở GD-ĐT đã có hướng dẫn cụ thể tới các phòng GD-ĐT, đơn vị trực thuộc và một số trường nghề.


Tinh giản các nội dung nâng cao


Đối với cấp tiểu học, Bộ GD-ĐT đã xây dựng hướng dẫn điều chỉnh cụ thể cho từng môn học, từng tuần theo hướng đảm bảo tính logic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các khối lớp trong cùng môn học, các môn học trong cùng khối lớp và cấp học. Đồng thời, tạo thuận lợi cho việc thực hiện tại các trường theo hướng mở, linh hoạt. Theo đó, các nội dung cơ bản được giữ để đảm bảo cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng, cốt lõi của chương trình, chỉ tinh giản những nội dung nâng cao, yêu cầu vận dụng và vận dụng cao. Một số nội dung, yêu cầu trong bài học được giảm tải; một số bài học được chuyển thành bài tự chọn, bài tự học ở nhà hoặc không tổ chức dạy học. Các nội dung tiết học gần nhau thuộc cùng một chủ đề được ghép thành một bài theo chủ đề. Đối với một số môn yêu cầu học sinh (HS) tìm hiểu ở môi trường địa phương xung quanh hoặc các hoạt động đòi hỏi tiếp xúc gần với động vật…, Bộ GD-ĐT không yêu cầu HS thực hiện nữa để đảm bảo an toàn. Với các thí nghiệm yêu cầu HS thực hiện theo nhóm, có thể thay bằng giáo viên tiến hành thí nghiệm chung trước lớp và yêu cầu HS tham gia. Với một số thí nghiệm đơn giản, giáo viên hướng dẫn HS tự làm ở nhà.

 

Học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu học trực tuyến.

Học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu học trực tuyến.


Ở cấp trung học, Bộ GD-ĐT cũng có hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cụ thể xây dựng cho từng môn học. Ông Nguyễn Sinh Cung - Trưởng phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục thường xuyên Sở GD-ĐT cho biết, việc tinh giản chương trình học của bộ không thực hiện cơ học mà tinh giản trên cơ sở đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng, cốt lõi của chương trình cho HS. Đối với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, các trường chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù môn học. Các môn: Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Giáo dục quốc phòng - an ninh, các đơn vị chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn.


Cô Võ Thị Thu Huyền - Hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu (TP. Nha Trang) cho biết, trước khi ban hành công văn, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các Sở GD-ĐT tổ chức cho các trường thực hiện rà soát, thảo luận, góp ý xây dựng kế hoạch điều chỉnh các nội dung dạy học học kỳ II.  Với sự điều chỉnh này, Bộ GD-ĐT đã gộp các bài lẻ, dạy theo các đơn vị kiến thức từng tiết để gom thành một chủ đề, giảm một số phần thí nghiệm thực hành, thí nghiệm kiểm tra để hướng dẫn HS tự học. Việc điều chỉnh theo hướng dạy học chủ yếu theo chủ đề, giảm thời lượng, lựa chọn nội dung cốt lõi, sắp xếp lại các mạch nội dung kiến thức đảm bảo tính logic, khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin để dạy các thí nghiệm…


Không kiểm tra những nội dung đã tinh giản


Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thời gian còn lại của năm học 2019 - 2020 không còn nhiều. Vì vậy, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các trường tiểu học ưu tiên thời gian tối đa để dạy các môn bắt buộc theo chương trình và tổ chức dạy các môn tự chọn một cách phù hợp; đồng thời tăng cường các hình thức dạy học từ xa như qua Internet và trên truyền hình. Đầu năm học 2020 - 2021, các trường tiểu học có nhiệm vụ tập trung ôn tập, bổ sung các nội dung kiến thức cần thiết cho HS trước khi thực hiện chương trình của năm học mới. Bên cạnh đó, không được kiểm tra, đánh giá các bài hoặc nội dung đã được giảm bớt, các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự chọn, tự học.


Theo ông Nguyễn Sinh Cung, sở yêu cầu các trường THCS, THPT căn cứ các văn bản đã được Bộ GD-ĐT ban hành để xây dựng bài dạy online và bài dạy trực tiếp (khi HS trở lại trường) trong thời gian tới. Ngày 1-4, sở đã có hướng dẫn cụ thể việc dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian HS không đến trường. Các trường cần lưu ý không được kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản và các nội dung “không dạy”, “không làm”, “không thực hiện”, “khuyến khích HS tự học (tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện)” theo hướng dẫn của bộ. Sở GD-ĐT yêu cầu các trường nghiên cứu kỹ hướng dẫn của bộ, triển khai đến các tổ chuyên môn và giáo viên thực hiện nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo, báo cáo về sở nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.


H.NGÂN