Triển khai hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

Thứ Năm, 06/02/2020, 21:36 [GMT+7]

Triển khai hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, thời gian qua, ngành Giáo dục tỉnh đã tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho học sinh và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên theo quy định của pháp luật.


Sở đã quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng quân sự, giáo dục QP-AN. Kiện toàn đầy đủ ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, huấn luyện lực lượng tự vệ ở cơ sở theo chỉ tiêu được giao. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện nghiêm nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, giáo dục QP-AN đi vào nề nếp, có nhiều chuyển biến tích cực. Ở cấp THCS, giáo viên các trường đã mở rộng nội dung lồng ghép giáo dục QP-AN phù hợp với cấu trúc bài giảng. Ở cấp THPT, các trường dạy học tập trung nội dung thực hành theo thời gian được xây dựng phù hợp với từng đơn vị…


Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 100 cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục QP-AN; 100% giáo viên, giảng viên đều có chứng chỉ bồi dưỡng 6 tháng hoặc đào tạo ghép môn giáo dục QP-AN.


V.A

.

các thông tin tiện ích