Trường Đại học Khánh Hòa: Hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Thứ Năm, 24/10/2019, 21:29 [GMT+7]

Trường Đại học Khánh Hòa: Hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa nghiệm thu đề án “Nghiên cứu luận cứ phục vụ xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học (ĐH) Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”. Kết quả nghiên cứu là tiền đề để xây dựng chiến lược phát triển Trường ĐH Khánh Hòa phù hợp với bối cảnh giáo dục ĐH mới.


Xác định khung chiến lược


Theo Tiến sĩ Lê Thị Mỹ Bình - Hiệu trưởng Trường ĐH Khánh Hòa, chủ nhiệm đề án, từ ngày thành lập đến nay, nhà trường đã có những bước tiến trong việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, giảng viên (GV), mở các chương trình đào tạo bậc ĐH, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập… Tuy nhiên, trường vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: đội ngũ GV có trình độ tiến sĩ đáp ứng yêu cầu mở ngành đào tạo trình độ ĐH thiếu, nhất là khối ngành nghệ thuật, quản lý văn hóa, công nghệ thông tin, du lịch… Năm học 2016 - 2017, trường có 26 cán bộ, GV nghỉ hưu thì có tới 16 GV tập trung ở các ngành: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Kỹ thuật, tiếng Anh… đã ảnh hưởng đến công tác đào tạo của trường, nhất là hệ ĐH. Mặt khác, nhà trường đang đối mặt với sự cạnh tranh rất lớn, vì đa số các ngành nghề đào tạo của trường trùng với các trường ĐH trên địa bàn tỉnh và các tỉnh trong khu vực…

 

Sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa làm thủ tục nhập học  năm học 2019 - 2020.

Sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa làm thủ tục nhập học năm học 2019 - 2020.

 
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhằm đổi mới giáo dục - đào tạo bậc ĐH trong giai đoạn mới, UBND tỉnh đã đặt hàng cho trường thực hiện đề án “Nghiên cứu luận cứ phục vụ xây dựng chiến lược phát triển Trường ĐH Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”. Sau 2 năm thực hiện, nhóm tác giả đã nghiên cứu được cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược của các cơ sở giáo dục ĐH trong bối cảnh mới; phân tích hiện trạng phát triển của trường và đề xuất khung chiến lược phát triển Trường ĐH Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Theo đó, xác định Trường ĐH Khánh Hòa là trường ĐH công lập, tự chủ, định hướng ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đa lĩnh vực, nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng; phấn đấu đến năm 2035, trường đạt chuẩn quốc gia và khu vực, hướng tới trở thành trường ĐH “Thông minh và xanh”…


Các giải pháp đồng bộ


Để đạt được khung chiến lược trên, nhóm tác giả đã đề xuất một số nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển Trường ĐH Khánh Hòa trong 8 lĩnh vực gồm: đào tạo; nhân sự và tổ chức bộ máy; cơ sở vật chất kỹ thuật; hợp tác quốc tế và truyền thông; nghiên cứu khoa học; hoạt động cung cấp dịch vụ và phục vụ cộng đồng; quản trị tài chính; đảm bảo chất lượng giáo dục.


Theo đó, đối với công tác đào tạo, nhà trường mở rộng quy mô và hình thức đào tạo, phát triển chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO (hình thành ý tưởng - thiết kế - triển khai - vận hành); triển khai đào tạo cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề nghiệp quốc gia thúc đẩy công nhận trình độ và dịch chuyển lao động trong cộng đồng ASEAN. Cùng với đó, áp dụng phương pháp giảng dạy và kiểm tra tích cực; đưa tiêu chí “Phục vụ cộng đồng” vào điều kiện xét tốt nghiệp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi sinh viên với cộng đồng; tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia quá trình xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo, tăng cường hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp tìm việc làm.


Đối với đội ngũ cán bộ, GV, bên cạnh ổn định số lượng GV hiện tại, tăng số lượng GV các ngành mũi nhọn như: du lịch, ngoại ngữ... Đề án xác định đến năm 2035, nhà trường có 20% GV có trình độ tiến sĩ, 100% có trình độ thạc sĩ và có khả năng sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin… Bên cạnh đó, củng cố và bổ sung cán bộ quản lý khoa học và công nghệ, gắn nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội, nâng dần tỷ trọng các đề tài ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho các cơ sở giáo dục, sản xuất và du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường đầu tư trang thiết bị giảng dạy, học tập và nghiên cứu theo hướng đồng bộ, hiện đại và hiệu quả…


Theo ông Trần Quang Mẫn - nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, giá trị lớn nhất của đề án là không chỉ đưa ra được khung chiến lược phát triển trong tương lai của trường mà là sự tiến bộ của đội ngũ cán bộ, GV nhà trường.


Ông Huỳnh Kỳ Hạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng đánh giá: “Đề án đã đưa ra được bức tranh trung thực về hiện trạng hoạt động phát triển của Trường ĐH Khánh Hòa, những điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức. Đây là luận cứ khoa học cho việc đề xuất những định hướng xây dựng, phát triển Trường ĐH Khánh Hòa thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp có uy tín…”.


CẨM VÂN
 

.

các thông tin tiện ích