Thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu đảm bảo an toàn

Thứ Năm, 10/10/2019, 22:27 [GMT+7]

Thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu đảm bảo an toàn

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc thực hiện Thông tư số 04 ngày 26-6-2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học. 
 
Theo đó, các đơn vị phải đảm bảo về các trang thiết bị an toàn, bảo hộ lao động trong phòng thí nghiệm gồm: phương tiện, thiết bị ứng phó sự cố; hộp thuốc sơ cứu; trang thiết bị bảo vệ cá nhân cho người làm thí nghiệm; các loại thùng đựng chất thải được phân loại và có dấu hiệu nhận biết; nội quy an toàn lao động, hướng dẫn sử dụng thiết bị, sử dụng an toàn hóa chất; phiếu an toàn hóa chất. Hóa chất nguy hiểm, hóa chất cấm dùng để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học phải được lưu giữ riêng biệt đáp ứng quy định tại Điều 4 Nghị định số 113/2017 của Chính phủ. Phòng thí nghiệm phải bố trí khu vực để lưu giữ hóa chất đang sử dụng; bố trí trang thiết bị an toàn, tránh lối, cửa thoát hiểm; có các hệ thống: thông gió, cảnh báo sự cố, chiếu sáng, điện...; có bảng nội quy về an toàn hóa chất, bảng hướng dẫn quy trình thao tác, biển báo nguy hiểm. Các đơn vị cũng cần thực hiện đúng quy định về ghi nhãn dụng cụ chứa hóa chất trong kho hóa chất, phòng thí nghiệm; hồ sơ theo dõi sử dụng hóa chất để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học; quy định trách nhiệm của những người liên quan… 
 
V.A  
.

các thông tin tiện ích