Khánh Hòa:

Năm 2030, phấn đấu 40% trẻ độ tuổi nhà trẻ được đến trường

Thứ Tư, 09/10/2019, 23:24 [GMT+7]

Năm 2030, phấn đấu 40% trẻ độ tuổi nhà trẻ được đến trường

Mới đây UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 2799 ngày 22-9-2017. 

 

Trẻ mầm non huyện Khánh Vĩnh.
Trẻ mầm non huyện Khánh Vĩnh.
 
 
UBND tỉnh đã sửa đổi, bổ sung một số chỉ số theo dõi, giám sát việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững giáo dục và đào tạo. Trong đó, phấn đấu đến năm 2030, có 99,8% học sinh đi học đúng độ tuổi cấp tiểu học; 99,9%  học sinh được công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học; 99,5% học sinh đi học đúng độ tuổi cấp THCS và 94,8% hoàn thành cấp THCS; 40% trẻ ở độ tuổi nhà trẻ và 97% trẻ mẫu giáo được ra lớp. Tỉnh cũng đặt mục tiêu có 90% người từ 15 tuổi trở lên tham gia các chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; 87% lao động có việc làm đã qua đào tạo; 99,6% dân số 15 tuổi trở lên biết chữ; 70% dân số từ 15 đến 60 tuổi mù chữ tham gia các lớp xóa mù; 100% trường có chương trình giáo dục cơ bản về giới tính, phòng chống bạo lực, xâm hại; 100% trường có Internet phục vụ mục đích giảng dạy và học tập… 
 
Kế hoạch nhằm xây dựng nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người, với các chỉ tiêu được cụ thể hóa vào kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo hàng năm của các cấp, ngành. 
 
K.D
 
.

các thông tin tiện ích