02:10, 29/10/2019

Học viện Chính trị kiểm tra học viên liên kết đào tạo tại Học viện Hải quân

Sáng 29-10, đoàn công tác Học viện Chính trị, do Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế - Phó Giám đốc Học viện Chính trị làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra nắm tình hình kết quả học viên liên kết đào tạo tại Học viện Hải quân.

Sáng 29-10, đoàn công tác Học viện Chính trị, do Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế - Phó Giám đốc Học viện Chính trị làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra nắm tình hình kết quả học viên liên kết đào tạo tại Học viện Hải quân.

 

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

 

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế đối tượng học viên liên kết đào tạo tại Học viện Hải quân về tình hình tư tưởng và kết quả học tập, rèn luyện.

 

Trong buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về nội dung, chương trình, tổ chức đào tạo đối tượng liên kết của Học viện Chính trị tại Học viện Hải quân; trao đổi kinh nghiệm tổ chức giáo dục đào tạo, nhất là về đổi mới chương trình, phương pháp, tổ chức dạy - học ngoại ngữ và những vấn đề khác về công tác giáo dục đào tạo…

 

THẾ ANH