10:10, 25/10/2019

Chuyên đề về hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học

Sáng 25-10, tại Trường Tiểu học Vạn Thắng (TP. Nha Trang), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuyên đề "Hoạt động trải nghiệm trong trường tiểu học". Lãnh đạo, chuyên viên và giáo viên cốt cán đến từ 6 phòng giáo dục và đào tạo: Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm tham gia.

Sáng 25-10, tại Trường Tiểu học Vạn Thắng (TP. Nha Trang), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuyên đề “Hoạt động trải nghiệm trong trường tiểu học”. Lãnh đạo, chuyên viên và giáo viên cốt cán đến từ 6 phòng giáo dục và đào tạo: Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm tham gia.

 

Tiết trải nghiệm chủ đề “Đi chợ cùng mẹ”.

Tiết trải nghiệm chủ đề “Đi chợ cùng mẹ”.


Cán bộ, giáo viên đã dự giờ các tiết “Hoạt động trải nghiệm” tại Trường Tiểu học Vạn Thắng với những chủ đề: Đôi bàn tay khéo léo (lớp 2); món ăn hàng ngày trong gia đình (lớp 3); đi chợ cùng mẹ (lớp 4); trang phục truyền thống của các nước ASEAN (lớp 5). Từ đó, thảo luận, học tập và chia sẻ kinh nghiệm để triển khai hoạt động hiệu quả tại trường mình.  


Hoạt động trải nghiệm được thí điểm tổ chức tại 48 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh từ năm học 2018 - 2019. Dựa trên tài liệu của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, mỗi tháng, các trường tổ chức 1 chủ đề, mỗi chủ đề dạy trong 4 tiết. Trường Tiểu học Vạn Thắng được đánh giá là điểm sáng về tổ chức hoạt động này.


H. NGÂN