12:10, 18/10/2019

Bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho giáo viên tiểu học cốt cán

Vừa qua, tại TP. Nha Trang, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho 186 giáo viên tiểu học cốt cán của tỉnh.

Vừa qua, tại TP. Nha Trang, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho 186 giáo viên tiểu học cốt cán của tỉnh.


Các báo cáo viên đã phổ biến những điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, hướng dẫn thực hiện 19 chương trình môn học và hoạt động giáo dục cấp tiểu học. Đây cũng là dịp để các giáo viên trao đổi, thảo luận nhằm thực hiện tốt chương trình mới.


Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế là 1 trong 8 trường đại học sư phạm, học viện được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn để tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cốt cán triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sắp tới, 152 giáo viên cốt cán cấp THCS, THPT của tỉnh sẽ được bồi dưỡng chương trình này.


K.D