Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa: Hiệu quả từ một cuộc vận động

Chủ Nhật, 02/10/2022, 21:38 [GMT+7]

Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa: Hiệu quả từ một cuộc vận động

Những năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai sâu rộng Cuộc vận động (CVĐ) xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC) “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, đem lại nhiều kết quả tích cực. Thời gian tới, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức triển khai CVĐ này.


Triển khai lan tỏa, hiệu quả từ cơ sở


Năm 2017, Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh triển khai CVĐ sôi nổi, bằng nhiều hình thức, thu hút 100% CB-CC-VC tham gia. CVĐ được đơn vị xem là một tiêu chí để xếp loại thi đua hàng năm. Công đoàn đã phối hợp với chính quyền tổ chức các lớp bồi dưỡng, cử CB-CC-VC đi học tập, khuyến khích mỗi người tự nỗ lực học tập, rèn luyện chuyên môn. Qua đó, góp phần giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả, tạo sự hài lòng, tin cậy cho mỗi tổ chức, cá nhân. Đến nay, hầu hết các thủ tục đều được đơn vị giải quyết trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Bà Đỗ Thị Thu Trang - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh cho biết, hàng năm, công đoàn đều chủ động vận động đoàn viên tích cực tham gia đóng góp các loại quỹ xã hội, hỗ trợ hộ nghèo ở xã Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh). Đặc biệt, 2 năm qua, đơn vị đã vận động đóng góp hơn 140 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, cải tiến được đơn vị triển khai mạnh mẽ. Trong giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”, đơn vị đã đóng góp 22 sáng kiến lên hệ thống của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

Cán bộ, công chức, viên chức Kho bạc Nhà nước tỉnh giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân.

Cán bộ, công chức, viên chức Kho bạc Nhà nước tỉnh giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân.


Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong triển khai CVĐ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi CB-CC-VC luôn ý thức rõ về trách nhiệm sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; trong giải quyết công việc không để xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiên hà, kéo dài thời gian. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các phần mềm để quản lý, giải quyết công việc nhanh gọn, chính xác cho tổ chức, công dân. Qua đó, hàng năm, 100% doanh nghiệp đánh giá hài lòng với sự phục vụ của đơn vị.


Ở Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh, CVĐ được triển khai lan tỏa, hiệu quả. Hàng năm, đơn vị tích cực hướng dẫn, triển khai hàng trăm mô hình, cách làm giàu cho cơ sở. Công tác xã hội được đơn vị thực hiện tích cực. Tiêu biểu, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị đã vận động được hơn 200 tấn rau, hơn 3.500 quả trứng, hơn 500 thùng mì… với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn…


Đổi mới nội dung, phương thức


Từ năm 2017 đến nay, CVĐ xây dựng người CB-CC-VC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” được Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai mạnh mẽ đến 100% công đoàn cơ sở và đoàn viên. Căn cứ vào tình hình thực tế ở mỗi đơn vị, CVĐ được triển khai linh hoạt, phù hợp. Đội ngũ CB-CC-VC đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung nghiên cứu khoa học, vận dụng các tri thức, lý luận khoa học, kinh nghiệm thực tiễn của bản thân vào thực thi công vụ đạt hiệu quả cao. Từ đó, đã có 250 đề tài, dự án khoa học, sáng kiến kinh nghiệm có giá trị được áp dụng vào sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm lợi cho ngành và địa phương hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở đã tích cực vận động đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các loại quỹ xã hội…


Ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cho biết, toàn tỉnh đang triển khai quyết liệt Nghị quyết số 09, ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Do vậy, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ đổi mới nội dung, hình thức và triển khai mạnh mẽ hơn nữa CVĐ. Theo đó, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai CVĐ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác. Trong đó, tập trung đầu tư có chiều sâu cho học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt để cán bộ, đoàn viên có đạo đức trong sáng, chắc về chuyên môn, vững về nghiệp vụ. Bên cạnh đó, gắn việc thực hiện CVĐ với việc bình xét thi đua khen thưởng hàng năm; cụ thể hóa các tiêu chí của CVĐ cho phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, lĩnh vực, ngành nghề và đối tượng thực hiện; phối hợp tổ chức tốt quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, hợp lý. Mặt khác, tiếp tục phát huy vai trò giám sát của tổ chức công đoàn trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

 

Từ năm 2017 đến nay, các đơn vị đã mở hơn 200 lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 13.200 đoàn viên, CB-CC-VC tham gia; hơn 800 đoàn viên tốt nghiệp thạc sĩ và có hàng nghìn đoàn viên hoàn thành chương trình lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Hàng năm, hơn 98% gia đình CB-CC-VC được công nhận là “Gia đình văn hóa”.


VĂN GIANG 

.

các thông tin tiện ích