11:06, 26/06/2022

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa: Bàn giao nhà tình nghĩa ở Khánh Vĩnh

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa vừa phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện Khánh Vĩnh tổ chức bàn giao căn nhà tình nghĩa cho gia đình ông Cao Tài (thôn Đá Bàn, xã Cầu Bà, Khánh Vĩnh). Đây là căn nhà đầu tiên được bàn giao trong tổng số 5 căn nhà tình nghĩa do Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) hỗ trợ cho tỉnh Khánh Hòa. Mỗi căn nhà được hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa vừa phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện Khánh Vĩnh tổ chức bàn giao căn nhà tình nghĩa cho gia đình ông Cao Tài (thôn Đá Bàn, xã Cầu Bà, Khánh Vĩnh). Đây là căn nhà đầu tiên được bàn giao trong tổng số 5 căn nhà tình nghĩa do Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) hỗ trợ cho tỉnh Khánh Hòa. Mỗi căn nhà được hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng.

 

Bàn giao nhà cho gia đình ông Cao Tài.

Bàn giao nhà cho gia đình ông Cao Tài.


Được biết, 4 căn nhà tình nghĩa còn lại đã được khởi công xây dựng tại các huyện: Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh và TP. Cam Ranh. Trong năm 2022, EVNCPC sẽ hỗ trợ xây dựng 70 căn nhà trên địa bàn 13 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, với tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng.


Nhật Minh