Chi đội Kiểm ngư số 4: Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Thứ Sáu, 24/06/2022, 23:20 [GMT+7]

Chi đội Kiểm ngư số 4: Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Chi đội Kiểm ngư số 4 vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.


6 tháng qua, Đảng ủy Chi đội Kiểm ngư số 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Từ đầu năm đến nay, chi đội có 15 lượt tàu tham gia cứu hộ, cứu nạn, cứu kéo 6 tàu cá cùng 42 ngư dân, 1 tàu hàng và 19 thuyền viên Việt Nam. Cùng với đó, chi đội luôn chú trọng duy trì nền nếp công tác, quản lý rèn luyện kỷ luật, thực hiện “3 siết chặt, 4 an toàn”, “6 không”. Vì vậy, 6 tháng đầu năm, chi đội an toàn tuyệt đối về mọi mặt.


6 tháng cuối năm, Đảng ủy Chi đội Kiểm ngư số 4 tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, duy trì nghiêm nền nếp, hiệu quả các mặt hoạt động; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và vai trò của các tổ chức; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


THẾ ANH
 

.

các thông tin tiện ích