11:04, 06/04/2022

Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh: Đẩy mạnh xây dựng phong trào

Những năm qua, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh rất quan tâm đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cơ quan "An toàn về an ninh trật tự", xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách, góp phần nâng cao chất lượng bảo tồn các di tích.

Những năm qua, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh rất quan tâm đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), xây dựng cơ quan “An toàn về an ninh trật tự (ANTT)”, xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách, góp phần nâng cao chất lượng bảo tồn các di tích.


Đảm bảo quân số, trang thiết bị


Ngay từ đầu năm, cấp ủy của trung tâm đã ban hành nghị quyết về việc triển khai thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng cơ quan “An toàn về ANTT”. Qua đó, đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phát động phong trào đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân, đối tác đang kinh doanh ở khu vực di tích Tháp Bà, Hòn Chồng tích cực tham gia phong trào. Trung tâm thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào kết hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác này được đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc.

 

Tuyên truyền phòng, chống tội phạm tại Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh.

Tuyên truyền phòng, chống tội phạm tại Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh.


Với đặc thù nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại các khu di tích, nhất là khi có các lễ hội lớn, trung tâm đã thành lập Đội bảo vệ chuyên trách với 30 người, bảo đảm quân số thực hiện nhiệm vụ tại các vị trí 24/24 giờ tại Văn phòng trung tâm, di tích Tháp Bà, danh thắng Hòn Chồng - Hòn Đỏ; thực hiện đúng Nghị định 06 ngày 9-1-2013 của Chính phủ về “Quy định bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp”. 100% lực lượng bảo vệ đã qua đào tạo, trong đó có 5 bảo vệ có trình độ đại học, 10 bảo vệ có bằng trung cấp an ninh du lịch. Trung tâm còn quan tâm đầu tư trang bị công cụ, phương tiện hỗ trợ đảm bảo ANTT như: 24 roi điện, dùi cui; 20 bộ đàm liên lạc; 85 camera giám sát; hệ thống chống cháy với 84 bình chữa cháy, 2 máy bơm chữa cháy; 20 thiết bị báo động cố định và di động; hệ thống loa phát thanh, bảng hướng dẫn, nội quy… Hàng năm, lực lượng bảo vệ cũng như toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của trung tâm đều được phổ biến, tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông.


Phối hợp tốt trong phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự


Trung tâm cũng thường xuyên phối hợp với các lực lượng: Công an tỉnh và Công an TP. Nha Trang, Đồn Biên phòng Cầu Bóng xây dựng phương án trực bảo vệ an toàn tại lễ hội Tháp Bà, các ngày lễ lớn; phối hợp chống xâm hại di tích, danh thắng; thường xuyên kiểm tra, thông tin, báo cáo kịp thời đến các cơ quan liên quan xử lý vi phạm. Năm 2021, tuy ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng trung tâm vẫn phối hợp tốt với các đơn vị công an triển khai nhiều hoạt động như: tuyên truyền phòng, chống tội phạm; diễn tập phòng, chống cháy nổ; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cứu hộ, cứu nạn đuối nước; hướng dẫn sử dụng công cụ và kỹ thuật sơ cấp cứu…


Các giải pháp tích cực trên đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT trong cơ quan và phạm vi hoạt động của đơn vị. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh cho biết: “Việc đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan đã góp phần nâng cao chất lượng bảo tồn các di tích trên địa bàn tỉnh, giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn”. Với nhiều thành tích trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh đã nhiều lần được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua. Năm 2021, trung tâm tiếp tục nhận bằng khen của UBND tỉnh về thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.


KIM UYÊN