Từ ngày 1-1, lao động là người nước ngoài sẽ đóng bảo hiểm hưu trí, tử tuất

Thứ Năm, 13/01/2022, 22:33 [GMT+7]

Từ ngày 1-1, lao động là người nước ngoài sẽ đóng bảo hiểm hưu trí, tử tuất

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động, BHXH các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn thu BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ ngày 1-1-2022.


Theo đó, đơn vị sử dụng lao động và người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam trích đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hàng tháng trên mức tiền lương tháng theo tỷ lệ đóng 30% (người lao động đóng 9,5%, đơn vị sử dụng lao động đóng 20,5%).


Trước đó, từ ngày 1-12-2018 đến 31-12-2021, người lao động và đơn vị sử dụng lao động chỉ đóng 8% vào các quỹ bảo hiểm y tế, ốm đau - thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Từ ngày 1-1-2022, người lao động và đơn vị sử dụng lao động sẽ đóng thêm bảo hiểm hưu trí, tử tuất là 22% (người lao động đóng 8%, đơn vị sử dụng lao động đóng 14%). Mức đóng BHXH bắt buộc hàng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng, mức đóng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.


H.D

.

các thông tin tiện ích