Đẩy mạnh việc thực hiện đăng ký tạo mã QR địa điểm

Thứ Năm, 11/11/2021, 22:40 [GMT+7]

Đẩy mạnh việc thực hiện đăng ký tạo mã QR địa điểm

Ngày 10-11, Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa thông báo kết quả kiểm tra việc tuân thủ tạo mã, quét mã QR địa điểm nhằm bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Cụ thể, ngày 25 và 26-10, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) kiểm tra thực tế tại 16 đơn vị hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ trên địa bàn TP. Nha Trang. Qua kiểm tra cho thấy một số đơn vị không tạo mã QR địa điểm hoặc có tạo mã nhưng không phải mã của ứng dụng PC-Covid. Nhiều đơn vị có dán mã QR địa điểm nhưng kích thước không đúng quy định; việc kiểm soát nhân viên, người lao động và khách hàng đến làm việc, giao dịch, mua sắm, sử dụng dịch vụ thông qua việc quét mã QR địa điểm vẫn còn nhiều sai sót; một số đơn vị chưa bố trí người hướng dẫn cho khách hàng thực hiện quét mã QR địa điểm…

 

Khách hàng quét mã QR địa điểm tại Cửa hàng Viettel Nha Trang.

Khách hàng quét mã QR địa điểm tại Cửa hàng Viettel Nha Trang.


Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đăng ký tạo mã và yêu cầu bắt buộc quét mã QR địa điểm đối với tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh - dịch vụ được phép hoạt động thuộc phạm vi quản lý; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng PC-Covid, đồng thời yêu cầu người dân thực hiện việc quét mã QR địa điểm khi ra vào các địa điểm công cộng…


N.T

 

.

các thông tin tiện ích