Khánh Sơn nỗ lực giữ rừng

Thứ Hai, 18/10/2021, 22:17 [GMT+7]

Khánh Sơn nỗ lực giữ rừng

Thời gian qua, tuy các cấp chính quyền, cơ quan chức năng, đơn vị chủ rừng tại huyện Khánh Sơn đã tập trung quản lý, bảo vệ rừng, nhưng trên địa bàn vẫn có nguy cơ cao về tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng để lấy đất sản xuất. UBND huyện đã đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý, bảo vệ rừng.


Những vấn đề còn tồn tại


Theo ông Đỗ Lam Điền - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn, thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn có nhiều chuyển biến, nhận thức của người dân được nâng lên; công tác phòng, chống cháy rừng được chủ động triển khai. Tuy không có điểm nóng về phá rừng nhưng tại địa phương vẫn còn tình trạng lén lút mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép; người dân khai thác rừng, phá rừng để lấy đất làm nương rẫy có chiều hướng diễn biến phức tạp. Đây là những vấn đề khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Khánh Sơn hiện nay.  

 

Lực lượng của Ban quản lý Rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa bảo vệ hiện trường vụ chặt phá rừng tại Tiểu khu 284.

Lực lượng của Ban quản lý Rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa bảo vệ hiện trường vụ chặt phá rừng tại Tiểu khu 284.


Bên cạnh đó, từ thực tế triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng tại Khánh Sơn cho thấy, một số đơn vị chủ rừng, cán bộ kiểm lâm địa bàn, cán bộ chuyên trách lâm nghiệp chậm phát hiện các vụ việc trên địa bàn được giao quản lý. Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của đơn vị chủ rừng mỏng, trong khi diện tích được giao quản lý lớn, việc báo cáo diện tích có biến động của đơn vị chủ rừng chưa kịp thời. Công tác kiểm kê rừng, quy hoạch rừng còn nhiều thiếu sót dẫn đến kết quả công bố số liệu hiện trạng rừng không phù hợp với thực tế...


Nhiều giải pháp để giữ rừng

 

Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự về tội hủy hoại rừng đối với 33.400m2 rừng bị chặt phá tại lô 10, khoảnh 7, tiểu khu 294 (xã Ba Cụm Nam) và vụ 6.300m2 rừng sản xuất, 3.500m2 có cây gỗ tái sinh trên núi đất thuộc rừng sản xuất xảy ra tại lô 47, khoảnh 1, tiểu khu 286 (xã Sơn Bình); chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Sơn tiếp tục điều tra làm rõ. Đơn vị đang tiếp tục xử lý 1 vụ việc liên quan đến phá rừng trái pháp luật diễn ra tại xã Sơn Lâm. Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm huyện đã xử lý vi phạm hành chính 15 vụ việc liên quan đến các vi phạm Luật Lâm nghiệp, tịch thu hơn 17,1m2 gỗ xẻ, hơn 7m2 gỗ tròn, phạt tiền các đối tượng vi phạm 41 triệu đồng.

Để thực hiện tốt hơn công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, UBND huyện Khánh Sơn đã đề ra nhiều giải pháp. Cụ thể, huyện phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu 3 giảm, gồm: Giảm diện tích rừng bị phá, giảm số vụ vi phạm, giảm sai sót trong các hoạt động nghiệp vụ. Hạt kiểm lâm địa phương đang chủ động kế hoạch kiểm tra, truy quét các đối tượng phá rừng trên địa bàn, phối hợp hướng dẫn các chủ rừng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong bảo vệ rừng; chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành chống phá rừng huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát lâm sản tại các khu vực trọng điểm, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; chủ rừng nhà nước, UBND cấp xã phải nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng.


Theo ông Đỗ Lam Điền, thời gian tới, đơn vị chủ rừng nhà nước cần phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của huyện rà soát, kiểm tra cụ thể để tổng hợp những diện tích rừng bị tác động, bị mất, bị lấn chiếm nhằm báo cáo cơ quan chức năng xem xét hướng giải quyết; thường xuyên nắm bắt thông tin, tình hình biến động rừng để kịp thời báo cáo cho cơ quan kiểm lâm theo dõi; tăng cường lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng để kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Khi có sự vụ xảy ra, cần lập biên bản ban đầu, bảo vệ hiện trường, bảo quản tang vật, kịp thời báo cấp có thẩm quyền xử lý; thường xuyên phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện để thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng... UBND các xã, thị trấn trên địa bàn cần tổ chức hiệu quả các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, phối hợp tốt với các lực lượng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; tổ chức quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng Nhà nước chưa giao, chưa cho thuê. Các địa phương cũng cần tích cực tuyên truyền, vận động người dân không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm; tăng cường việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp...

 

Ông Nguyễn Quốc Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn: Nếu để xảy ra thiệt hại về rừng, xâm chiếm đất rừng, trách nhiệm đầu tiên là chủ rừng, sau đó là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Hạt Kiểm lâm huyện. Huyện đã yêu cầu UBND các địa phương rà soát lại diện tích rừng do mình quản lý, phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa để nắm chắt ranh giới đất rừng nhằm thực hiện quản lý theo thẩm quyền; yêu cầu lực lượng Kiểm lâm, các chủ rừng và UBND cấp xã tăng cường công tác phối hợp, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm khi có sự việc xảy ra.


HẢI LĂNG  

 

.

các thông tin tiện ích