Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Thứ Hai, 20/09/2021, 20:04 [GMT+7]

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Mới đây, UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) có văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong điều kiện dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.


Theo đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT gắn với phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về đảm bảo trật tự ATGT gắn với phòng, chống dịch Covid-19. Tại các chốt kiểm soát dịch thực hiện quét nhanh mã QR để xác minh thông tin về thời hạn của Giấy nhận diện phương tiện; chỉ dừng xe kiểm tra những phương tiện không có Giấy nhận diện phương tiện hoặc có nhưng hết thời hạn hoặc thông tin về yêu cầu phòng, chống dịch của người trên xe không đúng quy định; xử lý nghiêm hành vi lợi dụng Giấy nhận diện phương tiện để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.


THANH HẢI

 

.

các thông tin tiện ích