08:09, 22/09/2021

Sở Giao thông vận tải giải quyết hơn 1.780 hồ sơ thủ tục hành chính

Sở Giao thông vận tải vừa ban hành văn bản báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính trong quý III.

Sở Giao thông vận tải vừa ban hành văn bản báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính trong quý III.


Theo đó, trong quý III, sở đã tiếp nhận hơn 2.040 hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa. Sở đã giải quyết xong hơn 1.780 hồ sơ, còn lại đang giải quyết và không có hồ sơ trễ hạn. Quá trình giải quyết hồ sơ luôn đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật; hồ sơ được cập nhật lên phần mềm một cửa điện tử hầu hết đúng với quá trình giải quyết hồ sơ thực tế để người dân, doanh nghiệp theo dõi thuận lợi.


Cùng với đó, sở tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe tại bưu điện các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe. Trong quý III, sở đã giải quyết 335 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe do bưu điện các địa phương tiếp nhận.


T.NAM