Nhà đầu tư cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đã góp vốn được 77 tỷ đồng

Chủ Nhật, 26/09/2021, 22:42 [GMT+7]

Nhà đầu tư cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đã góp vốn được 77 tỷ đồng

Sau hơn 4 tháng ký hợp đồng BOT với Bộ Giao thông vận tải (GTVT), đến thời điểm này, nhà đầu tư (Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải) Dự án Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm thực hiện theo hình thức PPP đã góp được 77 tỷ đồng vốn chủ sở hữu.


Được biết, theo hợp đồng dự án, nhà đầu tư phải góp tối thiểu 511 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, riêng năm 2021 phải góp 263 tỷ đồng. Tiến độ góp vốn cụ thể: nhà đầu tư bắt đầu góp vốn chủ sở hữu từ tháng 9 (77 tỷ đồng), tháng 10 (hơn 77 tỷ đồng), tháng 11 (hơn 77 tỷ đồng), tháng 12 (khoảng 32 tỷ đồng). Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 5.524 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn nhà đầu tư huy động khoảng 2.556 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư chiếm 20%), nguồn vốn Nhà nước tham gia thực hiện dự án khoảng 2.967 tỷ đồng. Theo quy định của hợp đồng BOT, trong 6 tháng kể từ khi ký hợp đồng với Bộ GTVT, nhà đầu tư sẽ phải chứng minh có đủ nguồn vốn huy động để thực hiện dự án; trường hợp không chứng minh được nguồn vốn huy động, Bộ GTVT sẽ tịch thu bảo lãnh và hủy hợp đồng với nhà đầu tư.


Dự án có thời gian xây dựng 2 năm, thời gian vận hành khai thác hoàn vốn khoảng 16 năm 4 tháng.


M.H

.

các thông tin tiện ích