Sở Giao thông vận tải: Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân

Thứ Ba, 15/06/2021, 22:03 [GMT+7]

Sở Giao thông vận tải: Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân

Sở Giao thông vận tải (GTVT) đang tổ chức thăm dò ý kiến, mức độ hài lòng của cơ quan, tổ chức và cá nhân có giao dịch thủ tục hành chính, giải quyết công việc, sử dụng dịch vụ của sở.

 

Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa Sở Giao thông vận tải.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa Sở Giao thông vận tải.


Sở GTVT đã chỉ đạo bộ phận một cửa bố trí phiếu thăm dò ý kiến tại bàn viết hồ sơ dành cho tổ chức, cá nhân và bàn tiếp đón, trả kết quả; phát phiếu thăm dò ý kiến kèm giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ, phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa. Ngoài ra, mẫu phiếu thăm dò ý kiến được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của sở.


Kết quả khảo sát sẽ là thước đo để đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở GTVT, làm cơ sở để đưa ra những giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ trong thời gian tới.


T.NAM

 

.

các thông tin tiện ích