Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên

Thứ Năm, 04/03/2021, 21:30 [GMT+7]

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên

UBND tỉnh vừa có công văn về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021.


Theo đó, Sở Nội vụ, các địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ban hành kế hoạch triển khai Luật Thanh niên năm 2020; triển khai thực hiện Nghị định quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và Nghị định quy định chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại địa phương theo quy định tại Điều 40 Luật Thanh niên năm 2020. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 của bộ, ngành và địa phương sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; triển khai thực hiện Nghị định số 140 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ...


V.T

 

.

các thông tin tiện ích