Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: Chất lượng ngày càng nâng cao

Thứ Hai, 26/10/2020, 21:43 [GMT+7]

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: Chất lượng ngày càng nâng cao

Qua 20 năm triển khai thực hiện, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên toàn tỉnh đã đạt được nhiều thành quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, khơi dậy ý thức đoàn kết cộng đồng và tinh thần tự quản trong từng khu dân cư.


Nhiều kết quả phấn khởi


Xây dựng thôn, khu phố văn hóa là một nội dung quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Chính vì thế, khi phát động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, ban chỉ đạo phong trào rất tập trung vào mục tiêu này. Trong đó, chú trọng các nội dung như: Phát triển cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao; xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; xóa bỏ các hủ tục, giữ gìn thuần phong mỹ tục, xây dựng nếp sống văn minh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội…

 

Hội Phụ nữ xã Vĩnh Thái (TP. Nha Trang) dọn vệ sinh, tạo cảnh quan trên đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: M.Thiết

Hội Phụ nữ xã Vĩnh Thái (TP. Nha Trang) dọn vệ sinh, tạo cảnh quan trên đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: M.Thiết


Phong trào xây dựng thôn, khu phố văn hóa, thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã khuyến khích thực hiện công tác xã hội hóa, xây dựng và củng cố hoạt động của nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng. Cơ sở hạ tầng văn hóa, thông tin và truyền thông có thêm điều kiện phát triển. Các thiết chế văn hóa hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở được nhân rộng. Nếu như năm 2006, chỉ có 308/853 làng, thôn, tổ dân phố được công nhận văn hóa (đạt 36%) thì đến năm 2015, toàn tỉnh có 83% thôn, tổ dân phố được công nhận văn hóa. Đến nay, toàn tỉnh có 916/982 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt 93%, tăng 10%. 100% khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giữ gìn trật tự địa phương. Tỷ lệ các xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm luôn đạt hơn 90%.


Theo Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, có được hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào trong những năm qua là nhờ các ngành triển khai lồng ghép nhiều phong trào thi đua vào Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới. Các phong trào đã có sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, góp phần nâng cao chất lượng thôn, khu phố văn hóa.


Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào


Phong trào xây dựng thôn, khu phố văn hóa những năm qua luôn gắn với nhu cầu thực tế của người dân thông qua những sáng kiến, mô hình. Thôn Lạc Ninh (xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa) có 147 hộ với 599 nhân khẩu. Năm 1999, thôn chỉ có 100 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đến nay đã có 100% hộ đăng ký, trong đó có 134 hộ được công nhận, đạt 89%. Ngoài ra, để vận động xây dựng thôn văn hóa, thôn đã thành lập 3 câu lạc bộ: Gia đình văn hóa, Ông bà cháu và Cựu quân nhân. Các câu lạc bộ luôn thực hiện vai trò đoàn kết, hỗ trợ tích cực trong các hoạt động của thôn. Các tổ chức đoàn thể, chi hội phụ nữ, nông dân, thanh niên, cựu chiến binh, cựu quân nhân luôn hoàn thành xuất sắc mọi phong trào. Nhờ vậy, thôn đã giữ vững danh hiệu thôn văn hóa 20 năm.  


Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao cho biết, thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thời gian qua, sở đã triển khai Đề án truyền thông về phát triển phong trào. Hoạt động này đã huy động các cấp, ngành, địa phương và cả cộng đồng chung tay thực hiện, tạo được sự lan tỏa và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng phong trào, thời gian đến, sở sẽ tiếp tục có hướng dẫn chuyên môn cho cán bộ cơ sở phụ trách văn hóa; hỗ trợ chuyên môn cho các địa phương thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, ngành sẽ đẩy mạnh hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào, tùy vào điều kiện cụ thể của địa phương để đề ra kế hoạch và bước đi thích hợp. Qua đó, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giúp mỗi người dân có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.


Thanh Trúc

 

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 35 giây...