10:10, 08/10/2020

Khẩn trương kiểm tra việc quản lý, bảo tồn cảnh quan mũi Dù, núi Cấm

Báo Khánh Hòa số ra ngày 30-9 có bài viết "Giá trị địa chất, cảnh quan mũi Dù, núi Cấm: Cần được nghiên cứu, bảo tồn".

Báo Khánh Hòa số ra ngày 30-9 có bài viết “Giá trị địa chất, cảnh quan mũi Dù, núi Cấm: Cần được nghiên cứu, bảo tồn”.

 

Báo Khánh Hòa số ra ngày 30-9 có bài viết “Giá trị địa chất, cảnh quan mũi Dù, núi Cấm: Cần được nghiên cứu, bảo tồn”.

Hình ảnh mũi Dù, núi Cấm.


Sau khi báo phát hành, ngày 6-10, UBND tỉnh có văn bản giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện Hải dương học, UBND thị xã Ninh Hòa và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, khảo sát và thống nhất đề xuất tham mưu việc quản lý, nghiên cứu và bảo tồn cảnh quan mũi Dù, núi Cấm theo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20-10.


V.L