Bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu trong mùa mưa, bão

Chủ Nhật, 18/10/2020, 20:52 [GMT+7]

Bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu trong mùa mưa, bão

Sở Nội vụ vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc triển khai một số biện pháp nhằm chủ động trong công tác bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ.


Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên cập nhật thông tin về thiên tai, mưa, bão; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về việc bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, bão lụt nhằm bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ; xây dựng các phương án cụ thể bảo quản, di chuyển hồ sơ, tài liệu phù hợp với tình hình thực tế, nhất là những cơ quan, đơn vị đã từng bị ngập lụt.


Trong trường hợp hồ sơ, tài liệu bị ẩm mốc, hư hỏng, thất thoát do thiên tai phải báo cáo về Sở Nội vụ, không được tự tiêu hủy hồ sơ, tài liệu.


C.Đ

 

.

các thông tin tiện ích