10:08, 20/08/2020

Khánh Vĩnh: Triển khai thực hiện nghị định về tái hòa nhập cộng đồng

Ngày 20-8, UBND huyện Khánh Vĩnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 49 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện.

Ngày 20-8, UBND huyện Khánh Vĩnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 49 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện.


Theo đó, Công an huyện tham mưu Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật; chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan, địa phương thực hiện các chế độ, chính sách quy định cụ thể về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, giúp đỡ những người chấp hành xong hình phạt tù khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống... Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo thực hiện công tác tiếp nhận, bố trí sử dụng và giải quyết chính sách đối với người trước khi bị phạt tù là quân nhân, công nhân viên quốc phòng, giúp ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện phối hợp với Công an huyện triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong hình phạt tù tại các cơ sở giam giữ phạm nhân...


V.Thành