Hơn 10.800 trường hợp được hỗ trợ do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Thứ Hai, 03/08/2020, 22:12 [GMT+7]

Hơn 10.800 trường hợp được hỗ trợ do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện chính sách hỗ trợ cho nhóm đối tượng người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, tính đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho hơn 10.800 trường hợp với số tiền chi trả hơn 10,8 tỷ đồng.

 

Chi hỗ trợ cho người lao động tại phường Phương Sơn, TP. Nha Trang.

Chi hỗ trợ cho người lao động tại phường Phương Sơn, TP. Nha Trang.


Trong đó, có 51 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương (mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người); 124 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thác thuế dưới 100 triệu đồng (1 triệu đồng/hộ); 177 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (1 triệu đồng/người); 10.471 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người).


Trong số hơn 10.800 trường hợp được phê duyệt, chỉ có 16 hộ kinh doanh được hỗ trợ 2 tháng, 1 người lao động không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ 2 tháng và 3 người được hỗ trợ 3 tháng, còn lại chỉ được hỗ trợ 1 tháng.


V.G
 

.

các thông tin tiện ích