10:08, 20/08/2020

Đề nghị tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện.


Theo đó, BHXH Việt Nam đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện từ 30 lên 50% đối với hộ nghèo, từ 25 lên 30% đối với hộ cận nghèo và từ 10 lên 20% đối với các đối tượng còn lại.


Hiện nay, mức hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp, hộ nghèo được hỗ trợ 30%, tương ứng 46.200 đồng/tháng, hộ cận nghèo được hỗ trợ 25%, tương ứng 38.500 đồng/tháng, các đối tượng còn lại được hỗ trợ 10%, tương ứng 15.400 đồng/tháng. Vì vậy, việc đề xuất này nhằm tạo điều kiện cho đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo và người dân có đủ khả năng tham gia BHXH tự nguyện, hạn chế số người đang tham gia nhưng vì không có điều kiện tiếp tục tham gia đã phải dừng đóng, hưởng BHXH một lần, gây ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội trong tương lai.

 

BHXH Khánh Hòa tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân lao động tự do
BHXH Khánh Hòa tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân lao động tự do


Dự kiến của BHXH Việt Nam về kế hoạch tài chính ngân sách giai đoạn 2021 - 2025, nếu Nhà nước hỗ trợ theo mức đề nghị này, số người tham gia BHXH tự nguyện dự kiến đến năm 2025 đạt khoảng 3,6 triệu người, đến năm 2030 đạt 8,9 triệu người.


Theo lãnh đạo BHXH tỉnh, thời gian qua, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh tăng nhanh. Đến tháng 6 năm 2020, toàn tỉnh có gần 9.000 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 105,3% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, cũng có gần 500 người ngừng đóng loại hình BHXH này do gặp khó khăn về tài chính, mất khả năng đóng tiếp.


M.T