Từ ngày 1-6: Bộ câu hỏi lý thuyết thi lái xe ô tô tăng từ 450 lên 600 câu

Thứ Sáu, 06/03/2020, 05:54 [GMT+7]

Từ ngày 1-6: Bộ câu hỏi lý thuyết thi lái xe ô tô tăng từ 450 lên 600 câu

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành bộ câu hỏi mới dùng cho sát hạch lý thuyết để cấp giấy phép lái xe. Theo đó, bộ câu hỏi mới tăng từ 450 câu hỏi thi lý thuyết hiện nay lên 600 câu. Bộ câu hỏi mới sẽ chính thức được áp dụng để sát hạch lái xe từ ngày 1-6.


Bộ câu hỏi mới bổ sung một số tình huống tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Câu hỏi được biên soạn lại ngắn gọn, dễ hiểu, điều chỉnh phương án trả lời đúng của từng câu hỏi từ 2 đáp án xuống còn 1 đáp án. Số lượng câu hỏi trong một đề sát hạch cũng sẽ được tăng thêm. So với đề sát hạch trước đây, đề sát hạch sắp tới sẽ có nhiều điểm mới. Ngoài hạng B1 vẫn giữ nguyên số lượng câu hỏi, số lượng câu hỏi sát hạch hạng B2 tăng từ 30 câu lên 36 câu, hạng C tăng từ 30 lên 40 câu, hạng D, E, F tăng từ 30 lên 45 câu.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Đặc biệt, trong bộ câu hỏi mới có 60 câu hỏi điểm liệt. Nếu đề thi có 30 câu, học viên làm đúng 29 câu nhưng sai 1 câu thuộc các câu điểm liệt sẽ bị trượt phần thi lý thuyết. Những câu hỏi này liên quan đến hành vi bị nghiêm cấm trong quy tắc giao thông, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng trên đường cao tốc, trên đoạn đường giao nhau đồng mức với đường sắt và quy tắc nhường đường cho xe ưu tiên…


Đề sát hạch được máy tính lấy ngẫu nhiên trong 7 chương của bộ câu hỏi (540 câu) và có 1 câu hỏi bắt buộc phải trả lời đúng lấy từ bộ 60 câu hỏi “liệt”. Người dự sát hạch trả lời đúng mỗi câu hỏi được 1 điểm, điểm đạt yêu cầu đối với từng hạng giấy phép lái xe (trừ câu hỏi “liệt”): Hạng B1 và B1 số tự động là 26/30, hạng B2 là 32/36, hạng C là 37/40, hạng D, E và các hạng F là 42/45.


THÀNH NAM

 

.

các thông tin tiện ích