Cam Lâm: Năm 2020, phấn đấu giảm 320 hộ nghèo

Thứ Năm, 05/03/2020, 22:43 [GMT+7]

Cam Lâm: Năm 2020, phấn đấu giảm 320 hộ nghèo

UBND huyện Cam Lâm vừa ban hành kế hoạch giảm nghèo năm 2020 trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện phấn đấu giảm 320 hộ nghèo, tỷ lệ giảm là 1,03%; tỷ lệ hộ nghèo còn lại đến cuối năm 2020 là 1,52% (tương đương 469 hộ); hạn chế tối đa số hộ tái nghèo và hộ nghèo phát sinh.


UBND huyện giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập, đa dạng hóa sinh kế cho người dân. Phòng Dân tộc thực hiện các chính sách của Chương trình 135, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020...


V.THÀNH

 

.

các thông tin tiện ích