Phát hiện 74 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

Thứ Hai, 24/02/2020, 20:27 [GMT+7]

Phát hiện 74 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với các địa phương và đơn vị chủ rừng tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Cụ thể, lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản 74 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; tiến hành xử lý 59 vụ việc, tịch thu 107,31m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách nhà nước 442,6 triệu đồng.
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực lâm nghiệp. Với những diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết năm nay, Chi cục Kiểm lâm đang tiến hành kiểm tra, đôn đốc các hạt kiểm lâm địa phương chủ động tham mưu triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. 
 
B.L
.

các thông tin tiện ích