Quản lý chặt chẽ việc sử dụng con dấu

Thứ Tư, 01/01/2020, 00:35 [GMT+7]

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng con dấu

Theo đánh giá của Công an tỉnh, việc quản lý, sử dụng con dấu của một số cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh chưa chặt chẽ; chưa ban hành quy định quản lý con dấu, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, người được giao quản lý con dấu; còn để xảy ra tình trạng mất con dấu, mất giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, con dấu bị mòn, méo nhưng không làm thủ tục đổi lại…


Công an tỉnh vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra việc sử dụng con dấu; ban hành quy định quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức mình; chấp hành các quy định pháp luật về đăng ký, quản lý và sử dụng con dấu; phát huy vai trò, trách nhiệm của người dân trong việc phát hiện, tố giác, cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm có liên quan đến giấy tờ, tài liệu, con dấu; tuyên truyền về hậu quả của việc mua bán, sử dụng các loại giấy tờ, bằng cấp giả để người dân không tham gia mua bán, sử dụng.


Duy Nhật

.

các thông tin tiện ích