Mô hình phòng, chống mại dâm: Hiệu quả bước đầu

Thứ Tư, 01/01/2020, 22:41 [GMT+7]

Mô hình phòng, chống mại dâm: Hiệu quả bước đầu

Năm 2019, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh đã triển khai thí điểm mô hình phòng, chống mại dâm và bước đầu mang lại hiệu quả. Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với các địa phương, ngành chức năng nhân rộng trên toàn tỉnh.


Sau khi được UBND tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện mô hình, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh đã chọn TP. Nha Trang và thiết lập nhóm đồng đẳng gồm 7 người bán dâm. Nhóm đồng đẳng được tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, cách thức, kỹ năng tiếp cận, tuyên truyền, vận động, can thiệp. Bên cạnh đó, chi cục kết nối với các cơ sở y tế, trung tâm trợ giúp pháp lý, các ngành, đoàn thể… cùng tham gia hỗ trợ khảo sát thông tin, lập bản đồ cung cấp các dịch vụ can thiệp giảm hại. Trên cơ sở đó, các thành viên của nhóm đồng đẳng từng bước bám địa bàn, tiếp cận những người bán dâm và người có nguy cơ cao về bán dâm để tuyên truyền, vận động tham gia sinh hoạt nhóm. Chỉ sau một thời gian ngắn, bằng các biện pháp, kỹ năng được đào tạo, các thành viên của nhóm đồng đẳng đã tiếp cận và kết nối với hơn 150 người bán dâm trở thành thành viên của nhóm.

 

1

Tổng kết đánh giá mô hình phòng, chống mại dâm.


Hàng tháng, nhóm sinh hoạt định kỳ để tư vấn các dịch vụ giảm hại về y tế, pháp lý, bảo trợ xã hội, dạy nghề, việc làm, sinh kế… Từ đó, tạo sự tự tin, cởi mở của các thành viên trong nhóm, qua đó chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và được các chuyên gia, lãnh đạo các ngành chức năng tư vấn, tháo gỡ, hỗ trợ. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, việc can thiệp giảm hại đã từng bước thức tỉnh những người bán dâm dần từ bỏ và hoàn lương. Thông qua mô hình đã kịp thời hỗ trợ cho hơn 100 người bán dâm tiếp cận sử dụng dịch vụ về y tế, tư vấn sức khỏe, thăm khám và điều trị các bệnh phụ khoa, phòng tránh lây nhiễm HIV. Đồng thời, có hơn 30 người được hỗ trợ về pháp lý như: làm mới, khôi phục, thay thế giấy tờ tùy thân. Đặc biệt, có hơn 20 người được tư vấn học nghề phù hợp để chuyển đổi công việc và đã có 12 người đăng ký học nghề làm bánh, tạo sinh kế mới, hoàn lương, từ bỏ bán dâm.

 

Trao đổi, thảo luận nhóm để đưa ra biện pháp  tiếp cận các đối tượng đích.

Trao đổi, thảo luận nhóm để đưa ra biện pháp tiếp cận các đối tượng đích.


Bà Lê Phương Thảo - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh chia sẻ, bước đầu mô hình đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Bởi, việc tiếp cận với những người bán dâm luôn gặp nhiều khó khăn, thế nhưng, thông qua mô hình, các ngành chức năng có thể sớm tiếp cận được với nhiều người bán dâm và có nguy cơ cao. Chính các thành viên của nhóm đồng đẳng là chiếc cầu nối, kêu gọi những người bán dâm tham gia sinh hoạt để tuyên truyền nâng cao nhận thức, thức tỉnh họ hoàn lương. Ngoài những kết quả trên, mô hình kịp thời can thiệp, hỗ trợ cho hơn 10 người bị bạo lực, bạo hành. Bên cạnh đó, thông qua việc triển khai mô hình đã tạo dựng môi trường giảm hại, vận động thực hiện các chính sách giúp hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm. Từ các cuộc đối thoại, sinh hoạt, những người bán dâm chia sẻ những khó khăn, rào cản khi tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ xã hội, y tế...  để từ đó các ngành chức năng từng bước điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp, tạo điều kiện cho những người bán dâm thay đổi hành vi, hoàn lương. Tuy nhiên, điều khó khăn là cơ chế chính sách cho nhóm đối tượng đích chưa có quy định cụ thể, rõ ràng khiến việc triển khai còn gặp lúng túng tại địa phương. Các cơ sở làm căn cứ để xác định người bán dâm, người hoàn lương chưa phù hợp với thực tế nên địa phương gặp khó trong việc đề ra giải pháp, hoạt động tiếp cận và hỗ trợ phù hợp.


Ông Phạm Thái Đài - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, mô hình phòng, chống mại dâm đã huy động được sự tham gia có trách nhiệm từ các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương trong việc triển khai can thiệp giảm hại và hỗ trợ xã hội. Với sự hỗ trợ kịp thời về kỹ thuật, kỹ năng của các chuyên gia đã thu hút được các đồng đẳng viên tham gia. Đặc biệt, mô hình đã từng bước tiếp cận được với những người bán dâm, từ đó tuyên truyền, vận động và giúp họ tiếp cận các dịch vụ giảm hại, nâng cao nhận thức để từ bỏ hành vi. Với những kết quả đem lại, thời gian tới, sở sẽ chỉ đạo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh tiếp tục triển khai và nhân rộng trên toàn tỉnh. Cùng với đó, kết hợp các chính sách hỗ trợ sinh kế cho người bán dâm để chuyển đổi hành vi, tạo sự đồng thuận và xóa bỏ sự kỳ thị đối với người bán dâm…


VĂN GIANG


 

.

các thông tin tiện ích