Hiệu quả từ một mô hình

Thứ Tư, 01/01/2020, 22:37 [GMT+7]

Hiệu quả từ một mô hình

6 năm qua, nhờ triển khai có hiệu quả mô hình “Chi hội phụ nữ giúp chi hội phụ nữ”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Khánh Sơn đã nâng cao chất lượng sinh hoạt hội ở cơ sở, qua đó góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Chi hội mạnh giúp chi hội yếu


Theo lãnh đạo Hội LHPN huyện, từ năm 2013, Hội LHPN huyện đã triển khai thực hiện mô hình “Chi hội phụ nữ giúp chi hội phụ nữ” đến 100% cơ sở hội trên toàn huyện, nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn. Mô hình còn hướng đến xây dựng mối quan hệ giao lưu, kết nghĩa giữa các chi hội phụ nữ với nhau; học tập nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả.

 

Một buổi sinh hoạt chi hội tổ chức trò chơi dân gian ở cơ sở.

Một buổi sinh hoạt chi hội tổ chức trò chơi dân gian ở cơ sở.


Theo đó, hàng năm, các cơ sở hội chủ động xây dựng kế hoạch triển khai mô hình chi hội giúp nhau bằng cách các chi hội mạnh sẽ giúp chi hội yếu về kỹ năng tổ chức điều hành sinh hoạt hội, vận động hội viên, phụ nữ tham gia tổ chức hội, thay đổi hình thức sinh hoạt phong phú và đa dạng. Chi hội trưởng chi hội mạnh sẽ trao đổi, truyền đạt những kinh nghiệm của chi hội mình để giúp cho chi hội trưởng của chi hội còn yếu phát huy thế mạnh. Hàng năm, Hội LHPN huyện còn hỗ trợ các chi hội phụ nữ yếu chuẩn bị nội dung, hình thức và phương pháp sinh hoạt chi hội, tăng cường các hoạt động giao lưu, học tập mô hình hay, giới thiệu gương điển hình tiêu biểu về các lĩnh vực để chị em phụ nữ học tập.


Qua triển khai mô hình, ở cơ sở đã xuất hiện nhiều chi hội mạnh giúp đỡ nhiều chi hội yếu về nhiều mặt. Tiêu biểu như: Chi hội phụ nữ thôn Chi Chay giúp 2 chi hội phụ nữ thôn Ma O và thôn Tà Nỉa (xã Sơn Trung); 2 chi hội phụ nữ thôn Xà Bói và thôn Liên Hiệp giúp chi hội phụ nữ thôn Tà Gụ và Hòn Dung (xã Sơn Hiệp). Bà Cao Thị Minh - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Xà Bói cho biết: “Thông qua các hoạt động chi hội giúp chi hội, các chi hội trưởng đã có cơ hội giao lưu, học tập kỹ năng tuyên truyền, vận động và điều hành sinh hoạt hội. Qua đó, các chi hội trưởng đã có thêm kinh nghiệm điều hành công tác hội, từ đó xây dựng nội dung sinh hoạt hội phong phú ở chi hội mình, nhân rộng được nhiều mô hình hiệu quả”.


Kết quả tích cực


Qua 6 năm triển khai mô hình, đến nay, toàn hội có 13 chi hội phụ nữ mạnh đăng ký giúp 13 chi hội phụ nữ yếu. Các chi hội được giúp đã tự tổ chức được các hoạt động tại chi hội, đặc biệt là các hoạt động phong trào bề nổi… Qua đó, đã thu hút hơn 3.500 hội viên, phụ nữ tham gia. Bên cạnh đó, nhiều mô hình hiệu quả cũng được nhân rộng tại các chi hội yếu như: Câu lạc bộ “Không sinh con thứ 3”, “Gia đình hạnh phúc”, Tổ phụ nữ làm kinh tế giỏi, Tổ phụ nữ thu gom hàng nông sản, Tổ phụ nữ không hút thuốc lá, Tổ vòng đổi công. Các chi hội còn phối hợp với nhau trong việc hỗ trợ cho phụ nữ nghèo cây, con giống, ngày công lao động, nuôi rẻ heo đen, bò sinh sản, hướng dẫn kỹ thuật nuôi và chăm sóc giống cây trồng, vật nuôi. Tiêu biểu như các chi hội phụ nữ xã Sơn Hiệp, thị trấn Tô Hạp, xã Sơn Trung, xã Thành Sơn đã có nhiều hoạt động giúp nhau hiệu quả. Qua đó, hàng năm, toàn hội đã phát triển thêm từ 200 đến 300 hội viên mới. Nhiều chi hội trước đây khó sinh hoạt hội thì hiện nay đã thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt từ 60 đến 80%.


Bà Mấu Thị Lệ Thu - Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Từ phong trào chi hội giúp chi hội về mọi mặt, đã góp phần giảm được hộ nghèo, tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau trong lúc khó khăn luôn được phát huy, nhiều chị em gặp khó khăn được giúp đỡ vươn lên thoát nghèo. Từ đó, nhiều chị em đã có vị thế trong gia đình và ngoài xã hội, thiết tha gắn bó với tổ chức hội lâu dài. Có thể nói, đây là mô hình đóng góp tích cực cho công tác hội và phong trào phụ nữ, là động lực thúc đẩy việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở. Thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục duy trì mô hình chi hội giúp chi hội, trong đó chủ tịch hội cơ sở phải quan tâm hơn đến cách trợ giúp sao cho hiệu quả, thiết thực, đồng thời định hướng hoạt động trợ giúp phải trọng tâm, trọng điểm.


Minh Hải

 

.

các thông tin tiện ích