Sớm bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ được thưởng

Chủ Nhật, 22/12/2019, 22:02 [GMT+7]

Sớm bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ được thưởng

UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất phương án khen thưởng các hộ dân chấp hành tốt công tác bồi thường, giải tỏa thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh.


Theo đó, UBND tỉnh đồng ý với phương án mà Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất. Cụ thể, các trường hợp bàn giao mặt bằng sớm sẽ được thưởng 10% tổng trị giá bồi thường, hỗ trợ; mức thưởng thấp nhất không dưới 1 triệu đồng và cao nhất không quá 8 triệu đồng.


Để được hưởng chính sách này, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải chấp hành tốt quyết định thu hồi đất, giao mặt bằng trong thời gian quy định; gia đình, cá nhân đủ điều kiện bố trí tái định cư và chấp hành tốt quyết định giao đất tái định cư, bàn giao mặt bằng trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đất tái định cư.


Trường hợp theo yêu cầu phải bàn giao mặt bằng cho dự án trước thời hạn (khi chưa nhận tiền hoặc chưa nhận đất tái định cư) thì ngoài khoản thưởng nêu trên sẽ được cộng thêm 3 triệu đồng. Nếu hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất bị thu hồi trong cùng một dự án mà các thửa đất đó ở các địa bàn cấp xã khác nhau thì mức thưởng sẽ được tính cho địa bàn từng xã nhưng tối đa của một dự án không quá 6 triệu đồng và không vượt quá 20% tổng trị giá bồi thường, hỗ trợ của phần diện tích bị thu hồi.


THÀNH NAM  

.

các thông tin tiện ích