Thu thập số liệu phục vụ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nâng cấp Quốc lộ 26

Thứ Bảy, 02/11/2019, 00:12 [GMT+7]

Thu thập số liệu phục vụ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nâng cấp Quốc lộ 26

Ban Quản lý dự án 5 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) vừa có văn bản gửi các sở, ngành và UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đề nghị cung cấp một số dữ liệu liên quan đến Quốc lộ 26 đoạn từ cầu Dục Mỹ đến đèo Phượng Hoàng để phục vụ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nâng cấp đoạn tuyến này.


Theo đó, ban đề nghị các sở, ngành và UBND thị xã Ninh Hòa cung cấp về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất rừng, quy hoạch giao thông; các thông tin dữ liệu tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên phạm vi ảnh hưởng của khu vực tuyến đường; các dự án giao cắt liên quan đấu nối đã được đầu tư trên Quốc lộ 26.


Được biết, Ban Quản lý dự án 5 được giao nhiệm vụ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nâng cấp đoạn tuyến còn lại trên Quốc lộ 26 chưa được đầu tư (dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025). Đoạn tuyến nói trên có chiều dài khoảng 17km.


THÀNH NAM

.

các thông tin tiện ích