Phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại

Chủ Nhật, 24/11/2019, 21:59 [GMT+7]

Phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, vào tháng 10 hàng năm, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện nghiên cứu đề xuất các hội chợ, triển lãm thương mại thuộc lĩnh vực ưu tiên để tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục và địa điểm được tổ chức cho năm sau. Thời gian tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại không quá 7 ngày/kỳ hội chợ. Hội chợ, triển lãm thương mại tổ chức ở Nha Trang có quy mô tối thiểu từ 250 gian hàng tiêu chuẩn trở lên; tổ chức ở các huyện, thị xã, thành phố khác có quy mô tối thiểu từ 100 gian hàng tiêu chuẩn trở lên… Ngoài ra, Sở Công Thương phải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát trước và trong khi các hội chợ, triển lãm thương mại diễn ra trên địa bàn tỉnh.   


T. H
 

.

các thông tin tiện ích