09:04, 11/04/2019

Đề nghị công nhận lại tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục

UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, công nhận lại tỉnh Khánh Hòa đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập Trung học cơ sở mức độ 1 tại thời điểm tháng 12-2018.

UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, công nhận lại tỉnh Khánh Hòa đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập THCS mức độ 1 tại thời điểm tháng 12-2018.


Được biết, đến tháng 12-2018, toàn tỉnh có 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ (trong đó có 1 huyện đạt chuẩn mức độ 1 và 8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn mức độ 2); toàn bộ các huyện, thị xã, thành phố đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Việc phổ cập giáo dục THCS cũng đã đạt chuẩn tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố (trong đó có 6/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn mức độ 1 và 3/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn mức độ 2).


DUY NHẬT