VIDEO: “Khánh Hòa - Kết nối yêu thương” - Chương trình nghệ thuật mang hơi ấm quê hương