VIDEO: Diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa năm 2023
NHÓM PHÓNG VIÊN 17:31, 30/09/2023