VIDEO: Khách quốc tế hào hứng, hòa mình trong lễ hội Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023