VIDEO: Hơn 3.700 người tham gia giải chạy “Vững bước tương lai”
THANH TRÚC - C.T.V