VIDEO: Chương trình chiếu phim “Dấu ấn Khánh Hòa qua điện ảnh”