VIDEO: Phá rừng tại xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa07/02/2023