VIDEO: Nỗ lực đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngày Tết28/01/2023