VIDEO: Theo chân tổ cấp căn cước công dân lưu động ở huyện Cam Lâm18/12/2022