VIDEO: Tăng cường tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm25/12/2022