VIDEO: Vùng 4 Hải quân bàn giao 9 ngư dân gặp nạn trên biển27/11/2022