VIDEO: Kiểm tra quán karaoke phát hiện hàng chục đối tượng dương tính với ma túy.02/11/2022