VIDEO: Khánh Hòa nhân rộng mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy"01/10/2022