VIDEO: Sôi nổi Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ18/09/2022