VIDEO: Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các băng nhóm sử dụng hung khi để giải quyết mâu thuẫn27/08/2022